"בָּטוּחַ אֲנִי בָּאֵלֶּה" - ועד הרבנים : ועד הרבנים "בָּטוּחַ אֲנִי בָּאֵלֶּה" - ועד הרבנים

"בָּטוּחַ אֲנִי בָּאֵלֶּה"

ג' תשרי התשע"ט 12.09.2018

במערך מיוחד יתקיים מסע ישועות חובק העולם "בָּטוּחַ אֲנִי בָּאֵלֶּה" ביום הכי גורלי בשנה יום לפני יום כיפור המסוגל במיוחד לפתיחת שערי שמים לתפילתינו, יום זה נקרא בשם "יום י"ג מידות" על שם הסליחות המיוחדות הנאמרות בו, ביום זה יצאו ת"ח מופלגים שלוחי ועד הרבנים במסע תחנונים לקראת חיתום גזר הדין ביום כיפור.

המסע יפתח בווילנא מקום מנוחת אדונינו הגאון מווילנא זצוק"ל, וימשיך לראדין מקום מנוחת הכהן הגדול בעל ה"חפץ חיים" זצוק"ל, ובאותה עת יתקיימו מעמדי התפילה במקום אש להבת במעזיבוז מקום מנוחת אור עולם הבעל שם טוב הקדוש זצוק"ל, ובברדיטשוב מקום מנוחת סניגורן של ישראל רבי לוי יצחק מברדיטשוב זצוק"ל אשר צדיקים אמרו שרק להזכיר את השם 'ברדיטשוב' מסוגל לזכות לישועה, ומשם לאומן מקום מנוחת צדיק הישועות רבי נחמן מברסלב זצוק"ל באמירת התיקון הכללי בשליחות תורמי ועד הרבנים לישועתם ולזכותם.

חיתום מסע הישועות יהיה בליזענסק מקום מנוחת רבינו הקדוש רבי אלימלך מליזעסנק זיע"א באמירת התפילה קודם התפילה המסוגלת לכל הישועות, ואשר תיאמר כאן ברטט של קדושה כפתיחת תפילות היום הקדוש עבור כל תורמי ועד הרבנים.

ב'ועד הרבנים' מציינים כי כל השמות שיגיעו עד יום ראשון הקרוב בשעה 22.00 בלילה ייכנסו לכל המקמות ויזכרו שם שם והבקשה הפרטית, השמות שיגיעו לאחמ"כ יכנסו לתפילת השלוחים במסע הקודש לפי סדר מקומות התפילה ולפי ההספק.

שלחו כעת את שמכם ובקשתכם הפרטית