אסיפת ייסוד קרן בבית מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי שליט"א - ועד הרבנים : ועד הרבנים אסיפת ייסוד קרן בבית מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי שליט"א - ועד הרבנים

אסיפת ייסוד קרן בבית מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי שליט"א

כ"א תמוז התשע"ט 24.07.2019

החדר הקטן ברחוב רשב"ם 23 ראה הרבה. ובכל זאת, מה שארע שם ביום ראשון י"א תמוז עוד לא ארע מעולם.

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א קרא בצעד נדיר לכ"ק האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א. שני גדולי ישראל הנושאים את העם על ליבם התוועדו למטרה אחת ויחידה. רק נושא אחד הועלה ביניהם במפגש המרטיט בביתו של מרן שר התורה רבי חיים שליט"א:

ייסוד קרן מיוחדת בקופת הצדקה שלהם ועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק למען הצלת 243 משפחות החולים של כלל ישראל.

"והסירותי מחלה מקרבך"

שום נושא אחר לא הועלה באסיפת החרום ביום ראשון י"א תמוז תשע"ט. גם לא דרך אגב, כל דקה מפגישתם של גדולי עולם הוקדשה אך ורק להצלת החולים.

נאנחו על מצבם הקשה, דקדקו בנוסח המכתב, הרעיפו ברכות נדירות לתורמים – פגישה שכל כולה קודש קודשים לגייס את עם ישראל – אותנו! להצלת 243 משפחות חולים.

 

לתרומות ולשליחת שמות לתפילת מרנן ורבנן מייסדי הקרן שליט"א


לתרומות ולשליחת שמות לתפילת מרנן ורבנן מייסדי הקרן שליט"א