"אני מכיר אישית משפחות שנושעו בזכות מעמד הכהנים בזאת חנוכה של ועד הרבניםשהוא מאד מסוגל לזכות לישועה" - ועד הרבנים : ועד הרבנים "אני מכיר אישית משפחות שנושעו בזכות מעמד הכהנים בזאת חנוכה של ועד הרבניםשהוא מאד מסוגל לזכות לישועה" - ועד הרבנים

"אני מכיר אישית משפחות שנושעו בזכות מעמד הכהנים בזאת חנוכה של ועד הרבניםשהוא מאד מסוגל לזכות לישועה"

כ"ד כסלו התשפ"ג 18.12.2022

עדות מרן הגאון הגדול רבי דוד כהן שליט”א

אשר מפיו אנו חיים וזוכים לתפילתו הבוקעת רקיעים ב"מעמד הכהנים" מידי שנה בשנה:

"אני מכיר אישית משפחות שנושעו בזכות מעמד הכהנים בזאת חנוכה של ועד הרבניםשהוא מאד מסוגל לזכות לישועה"

* * *

בזאת חנוכה ישתנו דברים.

למעלה ממנין כהנים גדולים ירעישו בשער השמים.

וכמו שחוללו כהנים את נס חנוכה, כך יבואו הניסים בימינו אנו. כי הקדושה אצל הכהנים, והברכה אצלם, והישועות אצלם – והם מברכים באהבה את כל אלה שאוהבים ופותחים ליבם לעניים.

שלוחי הניסים

אבדה תקוות ירושלים.

כל החושים מאותתים על כך. מראות היוונים והמתייוונים בתלבושתם הצורמת; קולות ההמון המשתלהב ותרועות הצופים במשחקי הספורט. לעומתם – כה שמם וחרב הר הבית, והשקט מצמרר את האוזניים שהורגלו בשירת הלווים השמיימית. כבר לא נישא ריח הקטורת עד יריחו; עבודת המקדש פסקה. ירושלים שוממה מבניה.

מעט היראים שהחזיקו באמונתם ברחו להרים, ובתיהם עקורי הדלתות נותרו פרוצים לעין כל. אלפים מתוכם נעקדו על קידוש השם.

ואז מונף דגל.

דגלון קטן ואמיץ. חזק ברוחו. דגל המרד של לוחם בודד מול צבא אדיר. יהודה המכבי מכריז מי להשם אלי, ובני חשמונאי כהנים יוצאים לקרב אבוד מראש על פי דרך הטבע.

אבל הם כהנים. ולכהנים יש כח של קדושה אלוקית, נצחית. ירוצו אלפי שנים ויחוו תלאות  והכח הזה נשאר.

כח הקדושה של הכהנים היום הוא אותו כח של אז. בן אחר בן אחר בן עד אהרון הכהן. איתנו היום, אחרי אלפי שנים, עדיין נמצאת אותה קדושה וברכה אצל הכהנים.

רוצים ברכה? – לכו לכהנים הגדולים שבדור. זקוקים לישועה? – תוכלו לזכות בכח קדושת בני אהרון. "אצל הכהנים נמצא הכל," התבטא לא פעם מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל. "כל הברכות וכל הישועות בכל עניין. זהו כחשהכהנים קבלו מהקדוש ברוך הוא."

וכל הכוח הזה, במלוא קדושתו ובמיקסום עוצמתו- מוקדש לתורמי ועד הרבנים.

בימי החשמונאים ארע הנס בזכות הכהנים, וגם בחנוכה תשפ"ב יתרחשו בעזרת השם ניסים על ידי כהנים. אדמו"רים וראשי ישיבות, מורי הוראה ומנהיגי קהילות בישראל יגיעו במיוחד בשביל תורמי ועד הרבנים לכותל המערבי הקדוש בקדושת נצח, ושם יברכו הקדושים בקדושתו של אהרון הכהן את תורמי ועד הרבנים.

בזאת חנוכה יבואו כהנים גדולי ישראל להעתיר במקום המקדש, ושם יתרחשו הניסים נגד הטבע. אחרי היאוש, אחרי כל הספקות והתקוות והדמעות – תעלה תפילת כהנים גדולים ותחולל את הנס.

אל תתייאשו לעולם. תנו לעצמכם את ההזדמנות, תנו סיכוי גם לקשיים שכבר השלמתם עם קיומם. חנוכה הוא זמן של ניסים היפך הטבע, נגד כל ההסתברויות. תארו לעצמכם איך היה נראה היום עם ישראל אילו היו החשמונאים נכנעים לתכתיבי ההיגיון. אפילו אם רק אחד מתוכם היה מצליח לשכנע את אחיו שבעצם, חבל להיהרג לחינם. למה להכניס את עצמנו למוות וודאי. איך נראה היה עם ישראל לדורות אילו הם היו מתחשבים במציאות כפי שהיא?

לעולם אל תתייאשו ואל תפסיקו לבקש. נס חנוכה הוא נס נגד הסיכויים, ניצחון שהוא היפך הסברה ההגיונית. כל הסיבות מצביעות נגד, והשם ברחמיו הופך את המציאות לתורמי ועד הרבנים בניסים.

 

זאת חנוכה  – יום של ניסים

ואחרי שנפלו זדים ביד עוסקי תורתך, ונופצו אלילי יוון ובית המקדש טוהר- לא נותר אפילו כד שמן אחד להדליק בו את הנרות.

חיפשו בכל מקום; סקרו כל סדק ופינה בהיכלי בית המקדש והחדרים הרבים שבו. בסוף נמצא פך שמן קטן, חתום, והשמן בו היה מועט כל כך. בדיוק ליום אחד.

הכהן יצק את השמן למנורת המקדש. הכמות מספיקה בדיוק! מה יהיה מחר? הנרות הודלקו, והשמן נותר. ומחר שוב היה שמן באותו פך קטן, ולמחרת עדיין נמצא בו שמן זית זך. שמונה ימים הלך הנס וגבר, עד היום השמיני, יום של שיאי הניסים.

ביום השמיני זאת חנוכה, כשהחנוכייה שלנו מאירה ושלמה, – זה היום בו יבואו הכהנים גדולי ישראל להתפלל עלינו מול קודש הקודשים. הם יכנסו לפני ולפנים, למקום הכי קדוש שניתן להגיע אליו בגלות. ביום של שיאי הניסים יתרחשו הניסים על ידי הכהנים.

וכך כותב הבני יששכר על זאת חנוכה: "יום שמסוגל לפקידת עקרות, יום שמסוגל לפרנסה, יום שמסוגל לישועה.. יום של חיתום וביצוע הדין לכל המשך השנה."

חשבתם שהדין נחתם הכל סגור? בזאת חנוכה עוד אפשר לשנות! באה תפילת הכהנים על תורמי ועד הרבנים בזאת חנוכה ומחוללת נפלאות. הופכת גזר דין לטובה, מביאה רפואות, מרעיפה שמחות, משפיעה ישועות… זאת חנוכה הוא יום של שיאי הניסים!

 

ד' מחסי ומצודתי

מאחורי ניסי חנוכה עומדת נוסחה מדויקת. החשמונאים יצאו למלחמה כשמזמור צ"א בתהילים נישא על שפתיהם. מרחוק שמעו את שקשוקי חרבות האויב וצהלות הפילים, והם התמהמהו במקומם והתחמשו במילותיו של דוד המלך ע"ה.

"כהני חשמונאי ובניו היו הולכים למלחמה ואמרו ז' פעמים ויהי נועם וכו' אורך ימים… ונצחו, ותיבות יש בו כמניין כהנים." – כותב בעל התשב"ץ. מילותיו של מזמור "יושב בסתר" סללו לפניהם את הדרך. מזמור שכל כולו התרפקות מוחלטת וביטחון תלותי בהשם. כל כולו הישענות עליו, בצל שקי יתלונן. השם מחסי ומצודתי, אלוקי אבטח בו. הדרך לניצחון, הרוחני והגשמי – עברה דרך אותו מזמור צ"א בתהילים. ביטחון מוחלט בד', הישענות עליו, הסתוככות תחת כנפיו- כך מנצחים, כך נושעים תשועת עולמים.

"על כן"- מורה בעל התשב"ץ- "נכון לומר בעת הדלקת נרות חנוכה ז' פעמים ויהי נועם וב' פעמים אורך ימים."

על כן יתפללו עליכם כהנים גדולים את התפילה הזו ביום של שיאי הניסים. תורמי ועד הרבנים יזכו למזמור צ"א מפי כהנים גדולים.פרק צ"א מלווה אותנו בימי החנוכה לדורות עולם. מי לד' – ילך בתפילה ובאמונה, יאחז בהשם יתברך ולא ירפה. מי לד' – יבין שהדרך היחידה לזכות בסייעתא דשמיא היא דרך התפילה, הצדקה, וזכות קדושה אלמותית של כהנים בני אהרון.