א'ני י' ר'ופאך: האם בחודש הבא יהיה סוף לקורונה? - ועד הרבנים : ועד הרבנים א'ני י' ר'ופאך: האם בחודש הבא יהיה סוף לקורונה? - ועד הרבנים

א'ני י' ר'ופאך: האם בחודש הבא יהיה סוף לקורונה?

כ"ז ניסן התש"פ 21.04.2020

.

בימים אלו שעיני כולם נשואות למשרד הבריאות ולהוראות הנוחתות משם חדשים לבקרים, ואף אחד אינו יכול לדעת האם בעוד שבועיים יהיה גל נוסף או לא, מגיעה אלינו תגלית מרעישה שנכתבה לפני כמאתיים שנה ע"י נכד הבעל שם טוב הקדוש רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא הקבור באוהלו של זקינו הבעל שם טוב הקדוש במעזיבוז על סגולת חודש אייר לרפואה שלימה.

הוא מוסיף שגם חכמי אומות העולם מודים על סגולת ימים אלו לרפואה ושהם קורים לימים אלו "מאי".

וזה לשון קדשו:

"וימים האלה נקראים אצל אומות העולם "מַי" (-הכוונה לחודש מאי) וגם הם מודים שהימים האלה הם טובים ומסוגלים לרפואה. ומ"י הוא מנין חמשים. והעיקר הוא שהימים האלה הם טובים ומסוגלים לרפואות הנפש. ויהי רצון שירפאינו ה' ונרפא. אמן"

בשבת האחרונה בירכנו את חודש אייר, לרגל המצב אנחנו מביאים לפניכם את סגולות החודש הזה שעיקרם "רפואה שלימה", ובעיקר יש לנצל את ערב ראש חודש שבו יש את כל הכח של החודש הבא עלינו לטובה, בתפילה ובתחנונים לבריאות איתנה, על החולים שיבריאו, על הבריאים שלא יחלו.

– ראשי תיבות של אייר הינם א'ני י' רופאך.

– רבי פנחס מקוריץ אמר שהגשמים שהם מפסח עד עצרת הם רפואה גדולה לכל התחלואים שאין כמוהו בכל הרפואות, היינו לעמוד ראשו מגולה קצת על הגשם שיורד עליו, גם לפתוח פיו שירדו לתוכו".

– בחודש זה החל המן לרדת והוא נקרא 'לחם אבירים' אוכל שנבלע באיברים וכידוע מהרמב"ם שרוב החולאים באים מאוכל.

.

לאור כל זאת – ביוזמת "ועד הרבנים לעניני צדקה" יקיימו כל גדולי וצדיקי הדור שליט"א מעמד תפילה מיוחד כל אחד בביתו באמירת "פיטום הקטורת" המסוגל לעצירת כל פגע וחולאים רעים, ואח"כ יעתירו ויתפללו על כל השמות שנעביר להם בס"ד.

כמו כן בערב ראש חודש אייר יתחילו מעמדי התפילה 40 יום של אמירת פיטום הקטורת ברציפות, בכותל המערבי ובקבר רבי שמעון בר יוחאי במירון, בכל יום ויום יעלו שליחי ועד הרבנים לכותל המערבי ולמירון יאמרו את פרשת הקטורת ואח"כ יזכירו כל שם ושם והבקשה האישית.

נצלו את הימים המסוגלים האלו כשמצד אחד הם מסוגלים לרפואה ומצד אחד דווקא כעת המקומות הקדושים אינם נגישים לכל, ושלחו את שמותיכם ושמות היקרים ותזכו להתברך ולהיוושע.

<<< לשליחת שמות לחצו כאן >>>

<<< לשליחת שמות לחצו כאן >>>