איזה תפילה הכי חביבה אצל הקב"ה? לא תאמינו. - ועד הרבנים : ועד הרבנים איזה תפילה הכי חביבה אצל הקב"ה? לא תאמינו. - ועד הרבנים

איזה תפילה הכי חביבה אצל הקב"ה? לא תאמינו.

כ"ח אב התש"פ 18.08.2020

כשאנחנו תורמים לועד הרבנים אנחנו זוכים שגדולי הדור יתפללו עלינו. אנחנו זוכים לתפילות הרצופות במקומות הקדושים. אבל הזוהר מגלה לנו שיש תפילה שהיא עוצמתית לא פחות, וכשהיא מגיעה לפני כסא הכבוד, הקב"ה מניח את כל שאר התפילות בצד ושמשתעשע בתפילה הזו דווקא.

מה היא התפילה ההיא? תפילה לעני. כן, אותה תפילה שיוצאת מלבם השבור של אותם עניים חולים יתומים ואלמנות.

– – –

 

ההוראה החדשה של גדולי הדור לסדרי התפילה של ועד הרבנים לקראת ימי הרחמים תש"פ.

השנה צריך לעורר רחמים שמים מרובים יותר תמיד, לכן בהנחיית גדולי הדור שליט"א, נבחרו כשליחי התפילה דווקא אותם שבורי לב היתומים והאלמנות, שאתה תרמת להם! אותם שבורי לב שניזונים משולחן ועד הרבנים, הם שליבם יוצא אליך, הם יתחננו לישועתכם הפרטית!

מהכותל המערבי יתפללו האלמנות שתזכו לשנה טובה!

מקבר רחל יתפללו היתומים תזכו לנחת!

ממירון תעלה שוועת החולים שתזכו לרפואה שלימה!

מעמוקה תעלה צעקת האומללים שתזכו להיוושע בזיווג הגון בקרוב! 

לשליחת שמות ל"תפילה לעני" לישועתכם הפרטית >>> לחצו כאן<<<

 

מה מגלה הזוהר הקדוש?

שלוש כתוב בהם תפילה- אומר הזוהר הקדוש: תפילה למשה, תפילה לדוד ותפילה לעני. ותפילה לעני קודמת לכל תפילות שבעולם, משום שהעני יש לו לב נשבר.

"כיוון שמתפלל העני את תפילתו"- ממשיך הזוהר- "הוא פותח את כל חלוני הרקיע, והקדוש ברוך הוא מקשיב ושומע דבריו!"

ואנחנו נזכה לתפילה הזו! העניים שתמכנו בהם יעלו את תפילתם ויקרעו בשבילנו את חלונות הרקיע. הם יביאו את הבקשות שלנו מעלה מעלה, מעבר לכל המחיצות והמקטרגים!

לשליחת שמות ל"תפילה לעני" לישועתכם הפרטית >>> לחצו כאן<<<

 

תרמת.

הקדשת סכום מכובד עבור עניי ועד הרבנים, בהתאם לימים גורליים אלו.

הכסף הועבר ארצה, נמסר לידיהם של הגבאים המסורים. הם עיינו ברשימות, הכינו מעטפות תמיכה ושלחו לבתים.

ואת מה שקורה שם, כשמעטפות התמיכה מגיעות לבתים שבורים, לאלמנות בודדות ויתומים מתגעגעים, להורה חולה שרוצה את כל הטוב לילדיו ואין לו לתת להם, ליהודים שניזוקו קשות מנגיף הקורונה- את מה שקורה שם קשה לתאר במילים.

עם תחושת ההודיה וההוקרה אליך, עם הרווחה שפתחת עבורם, יתפללו הנתמכים בכבודם ובעצמם בארבעים ימי הרחמים.

אלה שתמכת בהם – יבואו לפני בורא עולם, מסנגרים עליך בעצם היותם!

לשליחת שמות ל"תפילה לעני" לישועתכם הפרטית >>> לחצו כאן<<<

 

בך הם תלויים

הנזקקים הם הקרובים ביותר לקדוש ברוך הוא. נושאים אליו עיניים רגע-רגע שיפרנסם ויקיימם. אין להם משכורת קבועה לבטוח בה או תוכנית חיסכון לימים קשים.

העניים סומכים אך ורק על הקדוש ברוך הוא.

הם מרגישים בחוש איך שהכל מידיו! הלחם והחלב, חשבון המים והתרופות, המזגן שבדיוק נתרם על ידי מישהו והעופות שחולקו בעיתוי הנצרך.

המפרנס הישיר שלהם, הבוס שמכניס משכורת חודשית – הוא ריבון העולם. ובשונה מהבוס, המשכורת נשלחת הרבה יותר מפעם בחודש.

וזו הסיבה שהם קרובים כל כך להשם. תלויים בו כגמול עלי אמו, מאמינים שיזון אותם היום ומחר ומחרתיים. סמוכים שייתן להם כח להתמודדות הבאה. הם לא יודעים כיצד ומאין תגיע הישועה – אך בטוחים שהיא תגיע.

והשם ברחמים וברצון מאזין לתפילתם, כי קרוב השם לנשברי לב.

ומהמקום הקרוב הזה, הנשען – יעתירו הנזקקים עלינו! הם יזכירו את זכותנו לפני השם, הם יעידו שאנחנו מיטיבים לבניו של מקום – והקב"ה מידה כנגד מידה ייטיב לנו – —

תפילת האלמנות והיתומים, תפילתם של החתנים והכלות שהקמנו את חופתם, בקשתם של יהודים בקריסה כלכלית ושל החולים בעצמם – תעלה מעלה-מעלה עד כסא הכבוד!

עם השמחה בתרומה ועם דמעות המצוקה, עם הלב הנשבר. דיין אלמנות יעננו. אבי יתומים יעננו – – –

לשליחת שמות ל"תפילה לעני" לישועתכם הפרטית >>> לחצו כאן<<<