אחרי 2158 שנה: הכהנים חוזרים למקום המקודש ביותר - ועד הרבנים : ועד הרבנים אחרי 2158 שנה: הכהנים חוזרים למקום המקודש ביותר - ועד הרבנים

אחרי 2158 שנה: הכהנים חוזרים למקום המקודש ביותר

כ"ח כסלו התש"פ 26.12.2019

בימי החשמונאים ארע הנס בזכות הכהנים.

וגם בחנוכה תש"פ יתרחשו בעזרת השם ניסים על ידי כהנים.

אדמו"רים וראשי ישיבות, מורי הוראה ומנהיגי קהילות בישראל יגיעו במיוחד בשביל תורמי ועד הרבנים לכותל המערבי הקדוש בקדושת נצח, ושם יברכו הקדושים בקדושתו של אהרון הכהן את תורמי ועד הרבנים.

בזאת חנוכה יבואו כהנים גדולי ישראל להעתיר במקום המקדש, ושם יתרחשו הניסים נגד הטבע. אחרי היאוש, אחרי כל הספקות והתקוות והדמעות – תעלה תפילת כהנים גדולים ותחולל את הנס.

רוצים ברכה? – לכו לכהנים הגדולים שבדור. זקוקים לישועה? – תוכלו לזכות בכח קדושת בני אהרון. "אצל הכהנים נמצא הכל," התבטא לא פעם מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל. "כל הברכות וכל הישועות בכל עניין. זהו כח שהכהנים קבלו מהקדוש ברוך הוא."

וכל הכוח הזה, במלוא קדושתו ובמיקסום עוצמתו- מוקדש לתורמי ועד הרבנים.

>> לשליחת שמות למעמד הכהנים <<<

 

אותה התפילה – בדיוק כפי שבימים ההם אירע הנס בזכות מזמור צ"א כמובא במג"א (סי' רצ"ה) בשם התשב"ץ כך השנה יתפללו הכהנים אותה תפילה בדיוק
לישועת תורמי ועד הרבנים.

אותם כהנים – בדיוק כפי שבימים ההם אירע הנס ע"י צאצאי אהרן הכהן, כך השנה אותם צאצאי אהרן בעצמם יעתירו לישועת תורמי ועד הרבנים

אותו הזמן – בדיוק כפי שבימים ההם זכינו לניסים הגדולים גם השנה באותו היום המסוגל "זאת חנוכה" בדיוק יתפללו הכהנים לישועתכם – כבימים ההם בזמן הזה!

אותו המקום – בדיוק שלפני 2,158 שנה זכינו לנס במקום קדוש זה גם השנה באותו המקום קדוש בדיוק!  במנהרה מול קודש הקדשים יתפללו הכהנים לישועתכם.

>> לשליחת שמות למעמד הכהנים <<<

.

 

>> לשליחת שמות למעמד הכהנים <<<

.