אבל כבד: מרן פוסק הדור הגר"ש ואזנר בעל "שבט הלוי" זצוק"ל : ועד הרבנים אבל כבד: מרן פוסק הדור הגר"ש ואזנר בעל "שבט הלוי" זצוק"ל

אבל כבד: מרן בעל שבט הלוי זצוק"ל

כ"ג ניסן התשע"ה 12.04.2015

 

 

 

כבה אור העולם

תמונות הרב ואזנר

 

אבל יחיד נעשה לנו בתוך כל כנסת ישראל, על השריפה אשר שרף ה' באפו ובחמתו, בהסתלקותו של גדול הדור, ראש גולת אריאל, ורבן של כל בני הגולה ברחבי תבל, פוסק הדור אשר נשען עליו כל בית ישראל, גאון עוזינו רוח אפינו משיח ה' אשר אמרנו בצילו נחיה, עטרת תפארת ישראל, כל העולם חל מכח תורתו ומפסקי הלכותיו הברורים שהתקבלו מסוף העולם ועד סופו, האציל מרוחו הכבירה ונשא את כל הדור, פסקיו וברכותיו התקבלו בשמי מעל, עמוד צלותהון דישראל, אוהבן של ישראל.

 

 

קודש הקדשים, פוסק הדור ועמוד ההוראה, רבן של ישראל

מרן רבינו הגדול רבי שמואל הלוי ואזנר בעל "שבט הלוי" זצוקלה"ה

נשיא "ועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק" – למעלה מעשרים שנה

 

 

בליבו הטהור אשר נשא מרן זצוק"ל את מכאובי הדור כולו וברוחו הכבירה ובעיניו הצופיות למרחוק ייסד והקים לפני למעלה מעשרים שנה את מפעל הצדקה הכביר "ועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק", והאציל עליו בפועל כל הימים מרוחו הטהורה, נשא אותנו על לוח לבו והתווה ועיצב את כל הליכות והנהגות "ועד הרבנים" על כל צעד ושעל מיום היווסדו עד היום, העניק שעות ארוכות מסדר יומו לכל עניני "ועד הרבנים" וברוב תבונות הנהיג והניח את יסודות המושג נאמנות בצדקה, להחיות נפשות נדכאים אלמנות ויתומים, מכל עיר ומכל ישוב מכל ארץ ישראל. הכיר טובה לכל התורמים ל"ועד הרבנים" בתפילותיו הזכות בהתחננו עבורם בעתות רצון להצלחתם וישועתם בכל ענין, גם בגנזי מרומים ימשיך להמליץ טוב בעד כל ההולכים בדרכיו ונשמעים להוראותיו.

 

ואשר בלשונו הזהב קבע מרן רבינו זצוק"ל:
"ועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק – הוא תכלית השלימות במצות צדקה באופן מופלא, אשר קרוב לוודאי שבהיסטוריה לא היה כמותו מימות עולם"

 

החותמים ביגון ובדמע אשר זכינו לחסות בצילו הגדול כל הימים

ועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק

 

 

כאן ניתן לשלוח שמות לתפילה וישועה על ציונו הקדוש