יום יום אצל רחל אמנו - ועד הרבנים : ועד הרבנים יום יום אצל רחל אמנו - ועד הרבנים

יום יום אצל רחל אמנו

kever-racel-vaad-harabanim

ילדים מרגישים נוח לבקש אצל אמא. באים לקבר רחל ושוטחים את כל הרצונות, פורקים כל מה שיש.

 

הלב שואל, ואמא מבקשת ישועה. זו אמא, וכל הבקשות שלנו- הן הבקשות שלה.

הרב מבריסק הורה שקבר רחל זהו מקום תפילה, כיוון שכך כתוב כבר בתורה הקדושה. אין שינוי. אותה דרך אפרתה, משעול הגלות. כאן מבקשים וכאן נענים.

 

השנה, בי"א חשוון, אנחנו עונים לאמא. לא רק מבקשים לעצמנו, גם שומעים את הבקשות שלה. רחל אמנו מבקשת עבור אלפי הנדכאים והנאנחים, עברו אלפי הבקשות במשרדי ועד הרבנים, שכולם-כולם הם ילדים שלה. ואנחנו עונים, ותורמים, ומצילים חיים.
מידה כנגד מידה ישמעו את הבקשות שלנו.

 

זה ההזדמנות שלנו להצטרף למערך התפילות של "ועד הרבנים ב"קבר רחל". כל יום תפילה קבועה, עקשנות מפצירה שבשמים נענים לה. ריבונו של עולם, אנחנו כאן עד שתיענה! אמא רחל, תתחנני בשביל בנייך!

 

לפנינו שלשה אפשרויות תפילה:

 

40 יום בקבר רחל החל מיום ההילולא י"א חשון עד כ"א כסלו כשבחלק מהימים ישתתפו גדולי הדור בעצמם.

 

שנה שלימה בקבר רחל החל מי"א חשון תשע"ז עד י"א חשון תשע"ח כשבחלק מהימים ישתתפו גדולי הדור בעצמם.

 

כל התהלים ללא הפסק בשבת קודש י"א חשון יומא דהילולא – ואח"כ יזכירו שלוחי ועד הרבנים כל השמות ללא הבקשות מפאת קדושת השבת ובמוצ"ש יזכירו שוב פעם כל השמות עם הבקשות הפרטיות.