40 ימי תפילה בכותל המערבי ע"י גדולי הדור בעצמם - ועד הרבנים : ועד הרבנים 40 ימי תפילה בכותל המערבי ע"י גדולי הדור בעצמם - ועד הרבנים

40 ימי תפילה בכותל המערבי ע"י גדולי הדור בעצמם

כ"ה אב התשע"ט 26.08.2019