ערב ראש השנה תשע"ד - ועד הרבנים : ועד הרבנים ערב ראש השנה תשע"ד - ועד הרבנים

ערב ראש השנה תשע"ד

כ"ו אלול התשע"ד 21.09.2014