ערב ראש השנה תשע"ג - ועד הרבנים : ועד הרבנים ערב ראש השנה תשע"ג - ועד הרבנים

ערב ראש השנה תשע"ג

כ"ו אלול התשע"ד 21.09.2014