ערב ראש השנה תשע"ב - ועד הרבנים : ועד הרבנים ערב ראש השנה תשע"ב - ועד הרבנים

ערב ראש השנה תשע"ב

כ"ו אלול התשע"ד 21.09.2014