עיני עמך בם תלויות / 40 יום מראש חודש אלול ועד נעילה בהשתתפות גדולי הדור שליט"א - ועד הרבנים : ועד הרבנים עיני עמך בם תלויות / 40 יום מראש חודש אלול ועד נעילה בהשתתפות גדולי הדור שליט"א - ועד הרבנים

עיני עמך בם תלויות / 40 יום מראש חודש אלול ועד נעילה בהשתתפות גדולי הדור שליט"א

כ"ה אב התשע"ט 26.08.2019