כנס ראשי ישיבות בבית מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל - ועד הרבנים : ועד הרבנים כנס ראשי ישיבות בבית מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל - ועד הרבנים

כנס ראשי ישיבות בבית מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל

י"ט תמוז התשע"ד 17.07.2014