כנס גדולי הדור באולמי בית ישראל עבור ועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק - ועד הרבנים : ועד הרבנים כנס גדולי הדור באולמי בית ישראל עבור ועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק - ועד הרבנים

כנס גדולי הדור באולמי בית ישראל עבור ועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק

י"ט תמוז התשע"ד 17.07.2014