"ועד הרבנים" בבת עינו של מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצוק"ל - ועד הרבנים : ועד הרבנים "ועד הרבנים" בבת עינו של מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצוק"ל - ועד הרבנים

"ועד הרבנים" בבת עינו של מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצוק"ל

כ"ד סיון התשע"ד 22.06.2014