הגאון הגדול מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א - Vaad Harabanim : ועד הרבנים הגאון הגדול מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א - Vaad Harabanim

הגאון הגדול מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א

י"ג חשון התשע"ה 06.11.2014