הגאון הגדול הרב מלכיאל קוטלר שליט"א - ועד הרבנים : ועד הרבנים הגאון הגדול הרב מלכיאל קוטלר שליט"א - ועד הרבנים

הגאון הגדול הרב מלכיאל קוטלר שליט"א

י"ג חשון התשע"ה 06.11.2014