הגאב"ד הגאון הגדול הרב יצחק טוביה וויס שליט"א - Vaad Harabanim : ועד הרבנים הגאב"ד הגאון הגדול הרב יצחק טוביה וויס שליט"א - Vaad Harabanim

הגאב"ד הגאון הגדול הרב יצחק טוביה וויס שליט"א

י"ג חשון התשע"ה 06.11.2014