האדמו"ר מויזניץ שליט"א במשרדי ועד הרבנים : ועד הרבנים האדמו"ר מויזניץ שליט"א במשרדי ועד הרבנים

האדמו"ר מויזניץ שליט"א

י"ג חשון התשע"ה 06.11.2014