גדולי ישראל שליט"א תורמים קמחא דפסחא לועד הרבנים : ועד הרבנים גדולי ישראל שליט"א תורמים קמחא דפסחא לועד הרבנים

גדולי ישראל שליט"א תורמים קמחא דפסחא לועד הרבנים

כ"ד אדר התשע"ה 15.03.2015