גדולי הדור תורמים מתנות לאביונים לועד הרבנים : ועד הרבנים גדולי הדור תורמים מתנות לאביונים לועד הרבנים

גדולי הדור תורמים מתנות לאביונים לועד הרבנים

ז' אדר התשע"ה 26.02.2015