גדולי הדור שליט"א מדליקים נרות חנוכה - ועד הרבנים : ועד הרבנים גדולי הדור שליט"א מדליקים נרות חנוכה - ועד הרבנים

גדולי הדור מדליקים נרות חנוכה

י"א כסלו התשע"ז 11.12.2016