גדולי הדור במעמד השל"ה – תשע"ב - ועד הרבנים : ועד הרבנים גדולי הדור במעמד השל"ה – תשע"ב - ועד הרבנים

גדולי הדור במעמד השל"ה – תשע"ב

כ"ז אייר התשע"ד 27.05.2014