הגאון הרב יעקב הלל שליט"א במשרדי ועד הרבנים : ועד הרבנים הגאון הרב יעקב הלל שליט"א במשרדי ועד הרבנים

ביקור הגאון הרב יעקב הלל שליט"א במשרדי ועד הרבנים

י"ג חשון התשע"ה 06.11.2014