תיעוד נדיר: מרן הגרי"ש אלישיב והגר"ש ואזנר זצוק"ל לועד הרבנים : ועד הרבנים תיעוד נדיר: מרן הגרי"ש אלישיב והגר"ש ואזנר זצוק"ל לועד הרבנים

פגישת מרן הגר"ש וואזנר זצוק"ל ומרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל לועד הרבנים

י"ט תמוז התשע"ד 17.07.2014