אסיפה בבית מרן הגרמ"י ליפקוביץ - ועד הרבנים : ועד הרבנים אסיפה בבית מרן הגרמ"י ליפקוביץ - ועד הרבנים

אסיפה בבית מרן הגרמ"י ליפקוביץ

י"ט תמוז התשע"ד 17.07.2014