אסיפה בבית מרן האדמו"ר מויזניץ - ועד הרבנים : ועד הרבנים אסיפה בבית מרן האדמו"ר מויזניץ - ועד הרבנים

אסיפה בבית מרן האדמו"ר מויזניץ

י"ט תמוז התשע"ד 17.07.2014