אסיפה בבית מרן גאב"ד ירושלים - ועד הרבנים : ועד הרבנים אסיפה בבית מרן גאב"ד ירושלים - ועד הרבנים

אסיפה בבית מרן גאב"ד ירושלים

י"ט תמוז התשע"ד 17.07.2014