40 ימי תפילה ע"י גדולי הדור בציון הרב אלישיב : ועד הרבנים 40 ימי תפילה ע"י גדולי הדור בציון הרב אלישיב

40 ימי תפילה ע"י גדולי הדור בציון הרב אלישיב

40 ימי תפילה על ציונו הקדוש של הרב אלישיב ע"י גדולי הדור בעצמם שיעתירו ויתחננו על נפש צאצאינו להצלחתם בזמן הבעל"ט, החל מיום ההילולא יום רביעי כ"ח תמוז תשע"ה