4 שעות לפני ר"ה תשע"ח: - ועד הרבנים : ועד הרבנים 4 שעות לפני ר"ה תשע"ח: - ועד הרבנים