תפילת גדולי הדור ב"הדלקת נר חנוכה" - ועד הרבנים : ועד הרבנים תפילת גדולי הדור ב"הדלקת נר חנוכה" - ועד הרבנים

תפילת גדולי הדור ב"הדלקת נר חנוכה"

היום בערב מתחילים להדליק נר חנוכה, בעת רצון זו יעתירו כל גדולי הדור שליט"א על תורמי ועד הרבנים לברכה וישועה