צום עשרה בטבת - ועד הרבנים : ועד הרבנים צום עשרה בטבת - ועד הרבנים

צום עשרה בטבת

"אגרא דתעניתא צדקה" (ברכות ו עמוד ב) – שנותנין צדקה לערב לפרנסת העניים שהתענו היום (רש"י).

היום צום עשרה בטבת, תרמו כעת לפרנסת העניים ושלחו שמות לתפילת גדולי הדור ובמקומות הקדושים, הקליקו כאן>>>