עמוקה תפילות יום יום עד שיבא השידוך - ועד הרבנים : ועד הרבנים עמוקה תפילות יום יום עד שיבא השידוך - ועד הרבנים

עמוקה תפילות יום יום עד שיבא השידוך