סגולת רבי חיים פאלאג'י לערב שבועות לחשוכי בנים ולקירוב הגאולה - ועד הרבנים : ועד הרבנים סגולת רבי חיים פאלאג'י לערב שבועות לחשוכי בנים ולקירוב הגאולה - ועד הרבנים

סגולת רבי חיים פאלאג'י לערב שבועות לחשוכי בנים ולקירוב הגאולה

"ערב שבועות יפריש צ"א פרוטות וישלים עד שיעור ב' פעמים ב"ן, ויתנם לתלמיד חכם עני ועניו… והוא סגולה לחשוכי בנים ומקרב הגאולה" (רבי חיים פאלאגי').