מתנות לאביונים - ועד הרבנים - ועד הרבנים : ועד הרבנים מתנות לאביונים - ועד הרבנים - ועד הרבנים

מתנות לאביונים – ועד הרבנים

כבר שנים שכך הוא המנהג הפשוט של עם ישראל. כולנו יהודים יראים ומהדרים במצוות, וגם את מצוות מתנות לאביונים אנחנו מדקדקים לקיים לפי כל התנאים הנדרשים. הכתובת הכי בטוחה והכי טבעית לנתינת צדקה בהידור מושלם – היא ועד הרבנים. בפורים נגיד כן לכל אותם אביונים המחכים לנו.

 

למסירת מתנות לאביונים באמצעות ועד הרבנים לחצו כאן