מעמד תפילת השל"ה בטבריה - ועד הרבנים : ועד הרבנים מעמד תפילת השל"ה בטבריה - ועד הרבנים

מעמד תפילת השל"ה בטבריה

מעמד גדולי הדור בקבר השל"ה

גדולי הדור יעלו במיוחד לציון השל"ה שבטבריה להתפלל יחד את תפילת השל"ה על תורמי ועד הרבנים שיזכו לנחת מילדיהם.

לשליחת שמות למעמד התפילה