מעמד "תפילת השל"ה" בציון השל"ה בטבריה - ועד הרבנים : ועד הרבנים מעמד "תפילת השל"ה" בציון השל"ה בטבריה - ועד הרבנים

מעמד "תפילת השל"ה" בציון השל"ה בטבריה

מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א עולים היום לטבריה להעתיר ב"תפילת השל"ה על ציונו הקדוש בעבור כל תורמי ועד הרבנים

 

לשליחת שמות למעמד גדולי הדור בטבריה על ציון השל"ה הקדוש