מעמד הכהנים ב'זאת חנוכה' במנהרה מול קודש הקדשים - ועד הרבנים : ועד הרבנים מעמד הכהנים ב'זאת חנוכה' במנהרה מול קודש הקדשים - ועד הרבנים

מעמד הכהנים ב'זאת חנוכה' במנהרה מול קודש הקדשים

גם אתם יכולים לזכות, אלפי ישועות כבימים ההם בזמן הזה, אותם כהנים, אותה תפילה, אותו זמן, אותו מקום קדוש.

לשליחת שמות לתפילה >>>