מנין הכהנים ב"זאת חנוכה" מול קודש הקדשים - ועד הרבנים : ועד הרבנים מנין הכהנים ב"זאת חנוכה" מול קודש הקדשים - ועד הרבנים

מנין הכהנים ב"זאת חנוכה" מול קודש הקדשים

מנין כהנים גדולי תורה, מורי הוראות וראשי ישיבות, יתקבצו יחד למעמד תפילה במקום הקדוש ביותר במנהרות הכותל המערבי מול קודש הקדשים, ויתפללו על כל התורמים לקופת הצדקה ועד הרבנים שימלא ה' משאלות ליבם לטובה, ברכות וישועות, פרנסה בריווח, זיווגים הגונים, אריכות ימים, בריאות והצלחה.