יום שלישי בשלח - פרנסה בשפע - ועד הרבנים : ועד הרבנים יום שלישי בשלח - פרנסה בשפע - ועד הרבנים

יום שלישי בשלח – פרנסה בשפע

ביום המסוגל לפרנסה ע"י אמירת "פרשת המן" יתקיים מעמד תפילה בקבר בעל הסגולה רבי מנחם מנדל מרימנוב על תורמי ועד הרבנים שיזכו לפרנסה בשפע.