הילולת הרב אלישיב - ועד הרבנים : ועד הרבנים הילולת הרב אלישיב - ועד הרבנים

הילולת הרב אלישיב

מעמד התפילה בקבר מרן הרב אלישיב זצוק"ל על תורמי ועד הרבנים להיוושע בבני חיי ומזוני