40 ימי תפילה על ציון הרב אלישיב ע"י גדולי הדור בעצמם - ועד הרבנים : ועד הרבנים 40 ימי תפילה על ציון הרב אלישיב ע"י גדולי הדור בעצמם - ועד הרבנים

40 ימי תפילה על ציון הרב אלישיב ע"י גדולי הדור בעצמם

slaider_harav_elyashiv_5776_02

 

 

ביום ראשון הקרוב – הילולת מרן הרב אלישיב זצ"ל, כששוב נתלכד כולנו לקיים את בקשתו האחרונה להיות שותפים ב"ועד הרבנים" לפחות ב-180 שקלים, יעלה מניין גדולי הדור להר המנוחות כדי להשמיע: קיימנו צוואתך.

.

גדולי הדור, אלה שעמדו יחד עם מרן בראשות 'ועד הרבנים', באים לעורר את השליח שלנו בגנזי מרומים. רבינו, אתה ביקשת, עם ישראל מקיים. רבינו, אתה בירכת, עם ישראל מצפה לקיום הברכה!

.

התפילה לא תיגמר ביום היארצייט. גדולי הדור יבואו גם בימים הבאים. ארבעים ימי תפילה רצופים יתמידו על ידי גדולי הדור בעצמם. ארבעים ימי תפילה שלהם, לא על ידי שליח, לא על ידי תלמיד- הם בכבודם יעלו להתפלל עליך!

 .

.

VAAD_HARABANIM_HARAV_ELIYASHIV_03

.

שלחו כעת את שמכם לתפילת גדולי הדור על ציון מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל ותזכו לבני חיי ומזוני