תודה רבה - ועד הרבנים : ועד הרבנים תודה רבה - ועד הרבנים

תודה רבה

.

אחרי החגים זה הזמן להגיד תודה על שהבאתם את שמחת החג לבתיהם של אלפי המצוקות הקשות של הארץ אלמנות ויתומים משפחות חולים ועוד, היו ברוכים וחורף בריא. > צפו בברכת התודה המיוחדת של מרן הגאון הגדול רבי נפתלי נוסבוים שליט"א מרבני ועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק:

.