שאל את הרב - ועד הרבנים : ועד הרבנים שאל את הרב - ועד הרבנים

שאל את הרב

מדור זה מיועד לשאלות בהלכה בענייני צדקה.

השאלות יופנו למורי ההוראה של ועד הרבנים שישיבו לשואליהם דבר.

פניות שלא קשורות לנושא זה לא ייענו.