עלונים - ועד הרבנים : ועד הרבנים עלונים - ועד הרבנים

עלונים

מעמד תפילת גדולי הדור בכותל המערבי

מעמד תפילת מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א 4 שעות לפני ראש השנה בכותל המערבי להעתיר עבור תורמי ועד הרבנים לשנה טובה ומתוקה

 


פרוזבול

כך מקיימים גדולי הדור שליט"א מצוות שמיטת כספים בפועל

 


40 ימי תפילה ע"י גדולי הדור בציון הרב אלישיב

40 ימי תפילה על ציונו הקדוש של הרב אלישיב ע"י גדולי הדור בעצמם שיעתירו ויתחננו על נפש צאצאינו להצלחתם בזמן הבעל"ט, החל מיום ההילולא יום רביעי כ"ח תמוז תשע"ה

 

 


היכן הם יהיו עוד חודש ?

היכן הם יהיו בעוד חודש? 6 מקרים רפואיים שהגיעו לשולחן ועד הרבנים הדורשים הצלה דחופה.


המעמד הנורא ערב ראש השנה בכותל המערבי

ברגעים הכי קריטיים של השנה, 4 שעות לפני כניסת השנה החדשה מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א עולים במיוחד לכותל המערבי ויעתירו עבור כל אחד ואחד מכם


זכרנו לחיים בעת סיום חצי הש"ס ער"ה תשע"ה

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א יקדיש את עת הרצון של סיום חצי הש"ס – בבלי וירושלמי להתפלל על תורמי ועד הרבנים שיזכו לשנה טובה ומתוקה


מעמד תפילת גדולי הדור בכותל המערבי

מעמד תפילת מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א 4 שעות לפני ראש השנה בכותל המערבי להעתיר עבור תורמי ועד הרבנים לשנה טובה ומתוקה


ערב ראש חודש סיון תשע"ד

תפילת גדולי ישראל על קבר השל"ה, ● סגולות לער"ח סיוון. ● תפילת גדולי ישראל על קברהשל"ה, ● סגולות לער"ח סיוון.

 


פרוזבול

כך מקיימים גדולי הדור שליט"א מצוות שמיטת כספים בפועל


צוואת מרן הגרי"ש אלישיב – לשעתה ולדורות


שבועות תשע"ד

ניסים רפואיים בעת מתן תורה. ● ישועות בהיכל המלך. ● שלוחי ועד הרבנים בבית השונמית. ● סגולת ר"ח פאלאג'י