לִפְנַי וְלִפְנִים - ועד הרבנים : ועד הרבנים לִפְנַי וְלִפְנִים - ועד הרבנים

לִפְנַי וְלִפְנִים

 

_chanuka_il_5777_zot_chanuka_2

לִפְנַי וְלִפְנִים, מעמד הכהנים המיוחסים גדולי התורה שליט"א, על תורמי ועד הרבנים בכותל המערבי במנהרה – מול קודש הקדשים, ביום המסוגל נר שמיני של חנוכה – "זאת חנוכה"

בהשתתפותם של: מרן הגאון רבי שלום כהן שליט"א – ראש ישיבת פורת יוסף  נשיא מועצת חכמי התורה, מרן הגאון רבי דוד כהן שליט"א-ראש ישיבת חברון, כ"ק מרן האדמו"ר מפינסק קארלין שליט"א, הגאון רבי שמחה הכהן קוק שליט"א -רב העיר רחובות, מרן הגאון רבי יוסף חיים הכהן קופשיץ שליט"א- מראשי ישיבת "פורת יוסף", הגאון רבי אלחנן הכהן שווימר שליט"א- ראש ישיבת אורחות מאיר  הגאון רבי שמאי הכהן גרוס שליט"א – בעמח"ס "שבט הקהתי", הגאון רבי מנחם מנדל הכהן פקשר שליט"א- רב קהילת ויזניץ אלעד, הגאון רבי חיים יהודה כהן שליט"א- רב ומו"צ העדה החרדית, הגאון רבי ישראל אהרן הכהן קופשיץ שליט"א- ר"מ ישיבת תורה אור , הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א – רב קהילת חניכי הישיבות רוממה, הגאון רבי חיים הכהן קוק שליט"א- ראש ישיבת תורת רפאל, הגאון רבי בן ציון הכהן קוק שליט"א – מנהל רוחני דישיבת מאור חיים, הגאון רבי אלימלך הכהן רטמן שליט"א, הגאון רבי יעקב הכהן קופשיץ שליט"א – ר"מ ישיבת אור אלחנן. הכהנים יתחננו בעצמם עבור כל התורמים שם אחר שם ובקשתו שיזכו לישועות כבימים ההם בזמן הזה שמירה וברכה, פרנסה טובה, זיווגים, בריאות, הצלחה, נחת מהצאצאים

 

אלפי ישועות בזאת חנוכה תשע"ז, כבימים ההם בזמן הזה – בדיוק!
אותה תפילה – כמובא במג"א סי' רצ"ה
אותם כהנים – מיוחסים גדולי התורה – זרע אהרן
אותו מקום –  מול קודש הקדשים בו אירע הנס
אותו זמן המסוגל – זאת חנוכה

 

שלחו כעת את שמותיכם ל"מעמד הכהנים":

 

A few things you should be looking for in the top term paper writing service are the speed, quality the citation requirement, as well as the price. These are the things that top services always include in their profile. It's important to know these information before purchasing an essay so that you can negotiate on the cost. A reliable writing service will finish your assignments paper writing service on-time and by the due date. Be sure to locate the most reliable writing services and then use it!

You'll need the correct port handlers to support custom writing. The write handlers are special for writing custom. They can either print text using brackets or https://www.charlottestories.com/the-tricky-art-of-choosing-the-best-assignment-writing-service/ angle depending on what display mode they're using. If you'd prefer to not have the recursive printing, make use of a string or pipe. Both of them will report the results of the writing, but only on the port that you want to print.