התמיכות - ועד הרבנים : ועד הרבנים התמיכות - ועד הרבנים

התמיכות

אלפי משפחות במצוקה נשענות באופן בלעדי על ועד הרבנים מידי חודש בחדשו.

מקרי המצוקה הקשים ביותר, הטראגיים ביותר, מתקבצים אל שולחן הועד, ועד הרבנים הוא המענה היחיד עבורם. ללא התמיכה הקבועה הזו היו חס ושלום קורסים לחלוטין.

הילדים שלהם משוועים לעזרה יומיומית – אותה הם מקבלים מועד הרבנים. חונכים, סומכים רגשיים, מחיה, מזון וביגוד. אלו משפחות שהתמיכה הקבועה מחזיקה אותם מעל המים ומאפשרת להם לשרוד את החיים.

משך זמן התמיכה נקבע בהתאם לצרכים בשטח. לעיתים משפחה נמצאת במעגל העזרה הקבועה במשך שנה, לפעמים פחות או יותר לפי העניין.

אחת לחצי שנה נערכת ישיבת רבנים מיוחדת בהשתתפות המטפלים במשפחות. יחד שוקלים את הנתונים ומחליטים על המשך הטיפול. גם כאן אין נוהל אוטומטי. הכל מחושב ונידון בזהירות וברגישות.

במעגל התמיכות החודשיות כלולים:

משפחות אלמנים/ות ויתומים

משפחות שבהן אחד מההורים חולה

משפחות בהן ההורים אינם מתפקדים עקב מוגבלות או נכויות שונות

משפחות חד הוריות

משפחות ברוכות ילדים הנמצאות בתקופה של חוסר איזון כלכלי

ילדים עם מוגבלות למידה עם מצוקה משפחתית (פרוייקט חונכים).

 

התרומות הקטנטנות שלנו מדי יום לועד הרבנים הן החמצן וההצלה עבור אלפי משפחות.