אודות ועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק - ועד הרבנים : ועד הרבנים אודות ועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק - ועד הרבנים

אודות ועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק

לפני 22 שנים ניתן האות

מסע מרתק אל תוך תוכה של קופת הצדקה הגדולה ביותר בעולם

לא הרבה ימים זכו להיכנס לספר דברי הימים של ההיסטוריה היהודית. יום אחד מאלו שכן זכו להיכנס הוא יום רביעי – י"ג אב תשנ"ב.

יום פשוט לכאורה, לפני 20 שנה – – –

אברך נפטר בדמי ימיו והותיר אחריו ילדים קטנים בבית, הדלות בבית משוועת. מה עושים?!

היום כבר ברור: מה השאלה?- יש את ועד הרבנים!

אבל אז זה הטריד את מנוחתם של שני מאורי האומה מרן פוסק הדור הגרש"ז אויערבאך זצוק"ל ומרן פוסק הדור רבינו הגרי"ש אלישיב זצוק"ל. ביום רביעי י"ג אב תשנ"ב כינסו אסיפה דחופה בבית מרן הגרי"ש אלישיב, בה הוחלט לצאת במגבית כללית בדיוור ישיר.

את תפקיד ה"רבנים המקבלים" קיבלו על עצמם לא אחרים מאשר שני גדולי הדור בכבודם ובעצמם…

עד מהרה ראו גדולי הדור בעיניהם הצופיות עד כמה נחוץ לדור ולמשפחות הנזקקות בפרט גוף מרכזי שישמש כידם הארוכה של גדולי הדור לאסיפת ולחלוקת כספי הצדקה. כחודש לאחר מכן ייסדו גדולי הדור את קופת הצדקה הגדולה והמרכזית "ועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק".

ועד הרבנים לא שייך לאף אחד! אבל שני בעלי בתים יש לו:
מצד אחד גדולי הדור, ומצד שני כלל ישראל.

מרן פוסק הדור רבינו הגרי"ש אלישיב זצוק"ל הירבה להדגיש את שתי הנקודות שלשם כך הקים את ועד הרבנים: כדי שלכלל ישראל תהיה כתובת נאמנה לכספי הצדקה, בה ידעו כי כל כספי התרומות, עד השקל הכי אחרון והכי זנוח, מנוהלים בדקדוק לפי פסקי ההלכה. ומאידך כדי שגם לעניים המהוגנים תהיה אוזן קשבת בה יוכלו להשמיע את זעקתם, ולקבל מענה למצוקתם בכבוד ולא בביזוי, בנחת ולא בצער. 

ועד הרבנים – שלכם הוא!

לכאורה- ועד הרבנים לא שייך לאף אדם! אבל שני בעלי בתים יש לו: מצד אחד גדולי הדור, ומהצד השני כלל ישראל.

מצד אחד גדולי הדור הם הבעלים האמיתיים. הם ייסדו את הקופה, הם המנהלים הישירים, מחליטי ההחלטות, נותנים הוראות מפורטות ומכריעים על פי ההלכה בכל שאלה.

מצד שני- כלל ישראל הוא המחזיק את הקופה. כלל ישראל נותן את אמונו המוחלט בגדולי הדור ומעביר את צדקותיו לועד הרבנים.

ועד הרבנים – הוא השופר של גדולי הדור, הקשר הבלתי ניתק בין המנהיגים לעם ישראל! התורמים חביבים בעיניהם והם מתפללים עליהם בכל הזדמנות. זה הארגון של כלל ישראל! ארגון שהוא לא בבעלות פרטית של אף אחד- ובעצם כולנו הבעלים שלו, ללא הבדלים בין חוג או מגזר. כאן כולנו מאוחדים בלב שלם.

200 רבני ערים ושכונות מהצפון ועד הדרום

אין בעולם כולו איגוד מדהים כזה למען עניי עם ישראל.

לשלמות בצדקה של ועד הרבנים יש סיבה ברורה מאד: רבני הועד הם מאתיים רבני השכונות והערים בעצמם, אלה שממילא מכירים מקרוב את המצוקות ומבינים את צרכיה של כל משפחה נזקקת בקהילתם. הם הצינור של כלל ישראל להעביר את כספי הצדקה למקום הנצרך ביותר, בזמן הנכון ובכמות המדויקת.

בכל מקום יורדים הרבנים לפרטי פרטים ועורכים הכרות אישית עם המקרים, ורק אחר כך משקללים את כל הנתונים ומקבלים את ההחלטות. אין אדם אחד שמחליט לפי ראות עיניו- מאתיים רבנים אחראיים על הצדקה שלכם!

אלו מקבלי ההחלטות בועד הרבנים! מובילי העדה ששיקוליהם הלכתיים- תורניים ונקיים מפניות.

כל הארץ עומדת עליכם, על התרומות שאתם נותנים. בזכותכם- ורק בזכותכם, לכל מקרה מצוקה בארץ יש מענה הולם.

וככה זה עובד:

אלפי טפסי בקשות מגיעים למשרדי ועד הרבנים, ממכרים, מאחים, משכנים או על ידי הנצרך בעצמו. כל המעוניין להגיש בקשת תמיכה ממלא טופס מתאים ושולח לועד הרבנים.

הבקשות מגוונות וכולן זועקות לעזרה. מחלה, חובות גדולים, נפילה כלכלית, יתומים, חוסר תפקוד משווע של אחד ההורים… יש אינספור צרות, מחלות נדירות, בעיות נפשיות מזעזעות.

הכנת הבקשות

במשרד מכינים את הבקשות לקראת אסיפות הרבנים. סורקים את הטפסים אל תוך המחשב וכל בקשה מקבלת מספר סידורי. מצליבים נתונים עם המאגר הממוחשב, משיגים מידע מהימן ומפורט על כל מקרה ומרכזים אותו בצורה מסודרת להפליא.

אחרי חקירה ובירור עמוק של כל הנתונים- נשלחת כל קבוצת בקשות באופן מסודר ומתויק בצירוף המסמכים הרלוונטיים לרבני העיר ממנה הגיעה, הממונים מטעם גדולי הדור כרבני ועד הרבנים.

אסיפות 200 הרבנים

השלב הבא הוא אסיפות בכל עיר על המקרים שהגיעו מתוכה. הרבנים  משקיעים שעות על גבי שעות בדיונים ארוכים. שוקלים היטב את מכלול הנתונים ומחליטים מה קודם למה, מי יקבל תמיכה מיידית ומי יחכה למגבית הבאה. איזו משפחה זקוקה לעזרה במשך שנה שלימה ולאיזו יספיק סיוע חד פעמי בזמנים ספציפיים.

בסוף האסיפה הרבנים רושמים פרוטוקול מדוקדק של מהלך הדיונים וההמלצות וחותמים עליו בכתב ידם.

התמיכות

את המסקנות המעשיות מעבירים הרבנים לחברי הנהלת הועד בירושלים, ושם הן מתבצעות הלכה למעשה. מודפסות המחאות לפי הוראותיהם המפורטות ונשלחות לכל הארץ, לידי המשפחה עצמה או לידי העסקן המטפל בה- גם את זאת מחליטים הרבנים. במקרה הצורך מוצמדים חונכים לילדים.

כל פרק זמן נערך דיון נוסף על מצבה של המשפחה והמשך הטיפול בה לפי הנתונים המשתנים. יש תקופות שנצרכת תמיכה מוגברת, ויש שהמשפחה ברוך ד' התחזקה ואינה זקוקה עוד לכספי צדקה.

וכך נאספות התרומות:

הכספים בועד הרבנים לא באים מפילנתרופים אלא מהתרומות הקטנות של כל אחד מאיתנו ולכן נותנים בועד הרבנים דגש עצום על כל אגורה שתגיע ליעדה.

תרומה קטנה שלך ותרומה של השכן, עוד תרומה קטנה ועוד אחת מרכיבות תמיכות ענקיות להצלת אלפי משפחות מצוקה.

איסוף מהרבנים המקבלים

שליחים מיוחדים מגיעים אל בתי הרבנים להעביר את התרומות אל המשרד בירושלים. המעטפות מוכנסות לשקית חתומה ומוגנת ומגיעות בשלמות ליעדן.

איסוף מקופות הצדקה

שני שליחים מהימנים ואחראיים מרוקנים את קופות הצדקה בכל איזור. השליחים פותחים את הקופות המוגנות בהגנה כפולה באמצעות טכניקה מיוחדת. הם מרוקנים את התכולה אל תוך שקית עליה מצוין הברקוד של אותה קופה ספציפית. השקית ננעלת באזיקון חד-פעמי הניתן להסרה רק על ידי גזירתו, וזאת על מנת לבטח שלא נפתחה לפני שהגיעה לועד.

תיעוד מפורט

בועד הרבנים מועברות השקיות למיון ולספירה. ראשית מוציאים מתוכן את המעטפות והתרומות המיועדות לקרן מסוימת- אלה נכנסות מיידית לחשבון הקרן. שאר הכסף- המיועד לתמיכות השוטפות ולצדקות דחופות לפי שיקול הרבנים- נשפך, כל שקית בתורה, אל תוך מכונה למיון וספירת מזומנים.

המכונה ממיינת את השטרות והמטבעות, מסכמת ומתעדת באופן ממוחשב את הסכום שהגיע מכל קופה ברחבי הארץ. כך נעשה גם עם הכספים שנאספו בבתי הרבנים.

שקל לא הולך לאיבוד ופרוטה לא נעלמת ונבלעת אי-שם. הפיקוח הדוק, הטיפול בכספי הצדקה זהיר, קפדני וצמוד לכללי ההלכה.

 תפילות על התורמים

מאז ומעולם צדקה ותפילה צועדות שלובות ידיים ומבטלות גזירות רעות. לכן מקיים ועד הרבנים תפילה במקומות הקדושים שאנחנו לא יכולים לבד להגיע אליהם בתדירות גבוהה. שלוחו של אדם כמותו- וכאן אנו זוכים בכפליים, כי השליחים של ועד הרבנים הם תלמידי חכמים מובהקים!

תפילות גדולי הדור

תורמי ועד הרבנים חביבים ביותר על גדולי הדור. כל גדולי הדור מדגישים את מעלתו הנדירה של ועד הרבנים וזכות עם ישראל השותפים לו.

גדולי הדור טורחים ומתאמצים למען התורמים גם בזמנים לחוצים ובנסיעות ארוכות. בערב ראש השנה, ארבע שעות לפני השנה החדשה נערכת על ידם תפילה בכותל המערבי. בערב ראש חודש סיון מצפינים גדולי הדור עד טבריה, להתפלל על ילדי התורמים בקבר השל"ה. וסתם ביומיום – בכל עת אפשר לתרום ולבקש והשם יוכנס מיד לברכת ותפילת גדולי הדור.

תפילות במקומות הקדושים

התורמים זוכים יום יום לתפילות במקומות הקדושים: בכותל המערבי ע"י מנין בעת רצון בחצות הלילה ע"פ הדרכת מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, בקבר רחל באשמורת הבוקר. לאחר הנץ החמה מתקיימות התפילות בעמוקה, בקבר רבי יהודה בר אלעאי, אצל רשב"י במירון ובשאר מקומות הקדושים. אברכים יראי שמים ומופלגים בתורה מגויסים למשימה המיוחדת הזו, ותורמי הועד יכולים לבקש שיתפללו עליהם בכל עת שעולה על ליבם.

הכנת הרשימות

כל שם ושם מושגח ונרשם בקפידה, כל תורם ראוי למלוא הכבוד והתמורה שמגיעה לו בצדק על שותפותו בצדקה של כלל ישראל. הרבה מחשבה מושקעת בארגון הלוגיסטי של הכנת הרשימות ועדכונם התמידי. כשועד הרבנים מבטיח- הוא עושה את מירב המאמצים לקיים, והשם מוכנס בו ביום לגדולי הדור ולתפילה במקומות הקדושים.

הבטחתי ונושעתי

שתי מילים שמגלות את הפתח המפעים שהקב"ה פותח לנו בזמן שאנו פותחים את הלב לעניים.

חפץ נאבד- ועד הרבנים והוא נמצא. תקלה במכשיר כלשהו – ועד הרבנים והמכשיר קם לתחיה. בן תקוע בשידוכים – ועד הרבנים וצלחת נשברת למזל טוב. כאבים מסתוריים ומלחיצים – ועד הרבנים והם נעלמים בלי להותיר זכר. מתח בעבודה- ועד הרבנים והבוס מרוצה ומרעיף מחמאות. ועד הרבנים- פתרון קסם לכל הבעיות.

הבטחה כהנהגה טבעית

מה מסתתר מאחורי ה'הבטחתי ונושעתי'?

יש לנו הבטחה. הבטחה שימיה כימות עולם ובכל הזמנים של עם ישראל השתמשו בה: כשאנחנו מרחמים ומרימים אביונים מעפר – הקב"ה מרחם עלינו ומשיב לנו בכפל כפליים.

צדקה היא אחת המצוות היחידות שבכל פעם כשמוזכר ציווייה מוזכר מתן שכרה. למען יברכך.. בשביל שתתעשר.. בשביל שיחה בני… רק מצוות הצדקה זכתה לכל כך הרבה הבטחות מפליגות, לכן פשוט כשאנשים מבטיחים לצדקה הנאמנת של ועד הרבנים – רואים בחוש ישועות!

בורא עולם נוהג בנו מידה כנגד מידה. כשאנחנו מתאמצים מעבר ליכולת לתת לאחר- שוברים בשבילנו את הדינים.

וכשאנחנו שותפים בועד הרבנים, כשהצדקה שלנו כל כך מהודרת, כל כך מצילת נפשות וכל כך – כל כך מאחדת את כל עם ישראל תחת הנהגת גדולי התורה- התמורה היא בכפל כפליים.

 כעת כשאתם מעבירים את הצדקות שלכם לועד הרבנים, דעו שהצדקה שלכם מנוהלת בקפדנות דקדקנית ונאמנות מוחלטת. לכל שקל יש כתובת, כל תרומה שלכם – מצילה משפחה נוספת.

כל התרומות מוכרות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

Six Writing Tips For Fast Paper Writing

The biggest obstacle for fast essay writing is distracted. Find a calm place to write your paper such as a library with a calm section, an off-campus coffee shop, or even your room in the dorms – and remain focused on what you are doing. You might even be surprised by essay writer the ease with which it's done when you have your writing habits. Below are six writing tips that can aid in writing your papers to a breeze. The tips listed below will not enhance your writing's overall quality.