100% שהשם שלכם יהיה אצל רבי שמעון - ועד הרבנים : ועד הרבנים 100% שהשם שלכם יהיה אצל רבי שמעון - ועד הרבנים

100% שהשם שלכם יהיה אצל רבי שמעון
מספר קרן: 85196

80,000 ₪
  • 65,300 ₪ גויסו
  • 0 ימים נותרו
  • 85 Donors

היכן תהיו השנה בל"ג בעומר? במירון כנראה שלא, למרות זאת בוודאי שגם אתם תתחברו לתנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי מביתכם, אם על ידי לימוד הזוהר, או אמירת תהלים, הדבר שהכי מסמל עבורנו את ל"ג בעומר הוא מדורות הענק שמדליקים כל שנה לכבוד רבי שמעון, גם השנה אל תשכחו לפחות להדליק נר כל אחד בבית ולהגיד בפה מלא:

"אני מדליק נר זה לכבוד נשמת התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי", ובשעת ההדלקה לבקש את כל הבקשות שאתם צריכים והתפילות לפני ה' שימולאו בעזרת ה' בזכות התנא הקדוש.

שלחו את שמותיכם לתפילה הרצופה במירון – ותהיו שותפים עם גדולי הדור להאכלת אלפי פיות רעבים מכל רחבי הארץ

1. מל"ג עד ל"ג – שנה שלימה עם רבי שמעון

שליחי ועד הרבנים יעלו יום יום לרבי שמעון – בשמך שנה שלימה – ויתפללו על שמכם ובקשתכם הפרטית עד הישועה, החל מל"ג בעומר תש"פ ועד ל"ג בעומר תשפ"א – בתרומת 600 ש"ח לשתי שמות (- ניתן לחלק לתשלומים)

 

2. שמן משחת קודש

שליחי ועד הרבנים יצקו שמן למדורת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי ביום ל"ג העומר ויזכירו את שמכם ובקשתכם הפרטית לישועה – בתרומת 180 ש"ח לשתי שמות

 

3. 40 ימי תפילה החל מל"ג בעומר

החל מל"ג בעומר יתפללו שליחי ועד הרבנים על משכם ובקשתכם הפרטית במשך ארבעים יום רצופים  – בתרומת 60 ש"ח לכל שם

 

4. מעמד תפילה בל"ג בעומר

שליחי ועד הרבנים יתפללו על שמכם ובקשתכם הפרטית תפילה חד פעמית ביום המסוגל ל"ג בעומר לישועה ברכה והצלחה בזכות התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי- בתרומת 72 ש"ח לשתי שמות

 

בחודשים האחרונים פועל 'ועד הרבנים' מסביב לשעון לעזרה וסיוע למשפחות המצוקה מכל רחבי הארץ, אשר נפגעו שבעתיים עקב מצב הקורונה, שלחו כעת את שמותיכם לשלוחי גדולי הדור במירון – ותהיו שותפים איתם – להצלת אותם אלפי משפחות המצוקה, ובתמורה תזכו לתפילות בוקעות רקיעים יום יום אצל רבי שמעון בר יוחאי, ותזכו מידה כנגד מידה בריאות, פרנסה, נחת מהילדים, זיווגים הגונים בקרוב, זרע של קיימא, הצלחה, עכשיו אפשר לבקש שערי שמים פתוחים.

מרן הגאון רבי דוד כהן שליט"א חבר מועצת גדולי התורה וראש ישיבת חברון עם אלפי הצ'קים ש'ועד הרבנים' שולח להחיות את משפחות המצוקה בכל רחבי הארץ

 

ניסים יצחק

פורסם - 18/05/2020

אלקא דמאיר עננו ובזכותה דבר יוחאי עננו ברכה והצלחה בכל העניינים

לין

פורסם - 12/05/2020

צדקה לעילוי נשמת רבי שמעון בר יוחאי

מוריה

פורסם - 12/05/2020

לזיווג הגון לכל בנות ישראל הקדושות ובפרט מוריה בת מירב עוד השנה בעזרת ה' !

דבורה

פורסם - 12/05/2020

חזרה בתשובה של בתי לינוי ובני לידור שיחזור בתשובה שלמה בריאות הגוף והנפש. לבני אדן הצלחה בלימוד התורה ובריאות. לבעלי דניאל בריאות וחזרה בתשובה. לכל משפחתח שהם גם הכלות מוריה ואביה והחתן אור כוכב בריאות והצלחה. שכל נכדיי יהיו צדיקים בע"ה. לאמא דבורה בריאות והתקרבות לבורא. תודה רבה ותזכו למצוות.

יוני ושני

פורסם - 12/05/2020

לרפואת שלמה זלמן בן מרים ואברהם בן חיה בתוך שאר חולי ישראל. שלא יסבלו.

אפרים וצביה

פורסם - 11/05/2020

לזכות ת"ח שלומדים על קבר רשב"י ולכבוד התנא הקדוש שזכותו יגן על עם ישראל - לבריאות, הצלחה ונצחון על כל אויבינו בע"ה בב"א.

מאיר

פורסם - 11/05/2020

בס"ד: ישר כחכם, צדיקים! תזכו למצוות רבות ולבשורות טובות רבות בעזהי"ת מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליא בעזהי"ת לכולכם, נציגי ורבני "ועד הרבנים" היקרים, הי"ו!

פזית

פורסם - 11/05/2020

נר לרבי שמעון בר יוחאי

הלן

פורסם - 11/05/2020

ברכה לבריאות פיבי פדידה ואריכות ימים

אלימלך

פורסם - 11/05/2020

לט"נ התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי ולזכות כל עם ישראל ולזכותי ולזכות כל ב"ב
אנונימי

תרם 72 ב 08.05.2023 22:01

אנונימי

תרם 360 ב 25.12.2022 18:08

אנונימי

תרם 36 ב 10.05.2022 15:42

אנונימי

תרם 180 ב 29.04.2021 19:10

אנונימי

תרם 50 ב 19.08.2020 13:06